O NAS

Witaj na stronie AgriTechMarketWYSZUKIWARCE TECHNOLOGII, które powstały na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie!

Wszystkie prezentowane wynalazki są chronione prawnie. Pieczę nad ich wykorzystaniem i wdrożeniem do biznesu sprawuje uczelniane Centrum Transferu Technologii. Celem działalności Centrum Transferu Technologii UR jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych B+R, ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii z nauki do biznesu.

Komercjalizacja na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się metodą komercjalizacji pośredniej za pośrednictwem spółki celowej oraz metodą komercjalizacji bezpośredniej – poprzez sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, albo oddawanie do użytkowania w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. CTT UR współpracuje w zakresie branż gospodarki, w których Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania (m.in. rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, biotechnologia, technologia żywności).

Zapraszamy do zapoznania się ze innowacyjnymi technologiami, powstałymi na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, korzystając z BAZY TECHNOLOGII!

Zespół

dr inż. Tomasz Czech prof. URK

Dyrektor CTT URK

Broker Innowacji URK

12 662 41 93

tomasz.czech@urk.edu.pl

mgr Wojciech Borówka

Broker Innowacji URK

12 662 49 07

Wojciech.Borowka@urk.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Dratwa

Broker Innowacji URK

12 662 48 53

malgorzata.dratwa@urk.edu.pl

mgr inż. Adelina Kasprzak

Broker Innowacji URK

12 662 44 49

adelina.kasprzak@urk.edu.pl

mgr Klaudia Kłeczek

Broker Innowacji URK

12 662 44 49

klaudia.kleczek@urk.edu.pl

mgr inż. Justyna Warot

Broker Innowacji URK

12 662 48 53

justyna.warot@urk.edu.pl

lic. Patrycja Witek

Broker Innowacji URK

12 662 44 49

patrycja.witek@urk.edu.pl

mgr Ignacy Chorabik

Broker Technologii

12 662 49 07

ignacy.chorabik@urk.edu.pl

mgr inż. Magdalena Szara-Bąk

Broker Technologii

12 662 48 53

magdalena.szara-bak@innowacje-ur.pl

Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21C
31-120
Kraków
ctt[a]urk.edu.pl
12 662 41 94
© 2020 Centrum TransferuTechnologii
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR