O NAS

Witaj na stronie AgriTechMarketWYSZUKIWARCE TECHNOLOGII, które powstały na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie!

Wszystkie prezentowane wynalazki są chronione prawnie. Pieczę nad ich wykorzystaniem i wdrożeniem do biznesu sprawuje uczelniane Centrum Transferu Technologii. Celem działalności Centrum Transferu Technologii UR jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych B+R, ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii z nauki do biznesu.

Komercjalizacja na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się metodą komercjalizacji pośredniej za pośrednictwem spółki celowej oraz metodą komercjalizacji bezpośredniej – poprzez sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, albo oddawanie do użytkowania w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. CTT UR współpracuje w zakresie branż gospodarki, w których Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania (m.in. rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, biotechnologia, technologia żywności).

Zapraszamy do zapoznania się ze innowacyjnymi technologiami, powstałymi na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, korzystając z BAZY TECHNOLOGII!

TU JESTEŚMY

Laboratoria i jednostki

Strona stworzona dzięki funduszom z Programu Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowanego przez:

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.

Inkubator Innowacyjności 2.0

Inkubator Innowacyjności 2.0

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” było wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu miała przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.08.2020 r.

Całkowita wartość Projektu Inkubator Innowacyjności 2.0: 1 210 000,00 zł

Dofinansowanie: 1 089 000,00 zł

Wkład własny: 121 000,00 zł

Dowiedz się więcej

Strona została zaktualizowana i wzbogacona o nowe funkcjonalności w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanego jest przez:

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.

Inkubator Innowacyjności 2.0

Inkubator Innowacyjności 4.0

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” było wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu miała przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0: 2 946 911,90 zł

Dofinansowanie: 2 652 220,71 zł

Wkład własny: 294 691,19 zł

Dowiedz się więcej

Zespół

mgr inż. Sylwia Kucharska

12 662 49 07

sylwia.kucharska@urk.edu.pl

dr inż. Tomasz Czech prof. URK

Dyrektor CTT URK

Broker Innowacji URK

12 662 41 93

tomasz.czech@urk.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Dratwa

Broker Innowacji URK

12 662 48 53

malgorzata.dratwa@urk.edu.pl

mgr inż. Adelina Kasprzak

Broker Innowacji URK

12 662 44 49

adelina.kasprzak@urk.edu.pl

mgr Klaudia Kłeczek

Broker Innowacji URK

12 662 44 49

klaudia.kleczek@urk.edu.pl

mgr inż. Justyna Warot

Broker Innowacji URK

12 662 48 53

justyna.warot@urk.edu.pl

mgr Ignacy Chorabik

Broker Technologii

12 662 49 07

ignacy.chorabik@urk.edu.pl

dr inż. Magdalena Szara-Bąk

Broker Technologii

12 662 48 53

magdalena.szara-bak@innowacje-ur.pl

Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21C
31-120
Kraków
ctt[a]urk.edu.pl
12 662 41 94
© 2024 Centrum TransferuTechnologii
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR