Baza Technologii

Projekt dotyczy domeny definiowanej w języku angielskim jako Urban Forestry (UF) – czyli związany jest bezpośrednio z rolą zieleni miejskiej (wysokiej i niskiej a także całą „zieloną infrastrukturą”) w obszarach zurbanizowanych. Zagadnienia UF są niezmiernie istotne dla mieszkańców aglomeracji miejskich, których świadomość w zakresie obecności i stanu zdrowotnego zieleni miejskiej – istotnie wzrasta w ostatnich latach. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu innowacyjnych technologii 3D, w tym skanowania laserowego LiDAR - w precyzyjnej inwentaryzacji zieleni wysokiej. Ocena stanu zdrowotnego drzew może być wykorzystana w kontekście podnoszenia bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców miast oraz przebywających w tych miejscach turystów a także minimalizowania ryzyk zniszczenia mienia publicznego i prywatnego.

Planowane jest wykonanie laboratoryjnego demonstratora technologii, który będzie dostosowany do ciągłego prowadzenia procesu wraz ze stanowiskiem pomiarowym do szybkiej weryfikacji uzyskiwanych efektów procesowych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie demonstrowanie efektu zastosowania technologii u potencjalnych klientów, bazując na rzeczywistych próbkach ścieków. Jest to unikatowe rozwiązanie na rynku krajowym i międzynarodowym, które pozwala zademonstrować klientowi sposób działania technologii oraz efekty jej zastosowania po wdrożeniu w zakładzie.

Niewidoczna warstwa mikrokapsułek z hydrolizatem z żelatyny z karpia i/lub peptydem, znajdująca się na powierzchni łatwo psującej się żywności (np. surowa ryba) umożliwi zahamowanie procesów oksydacji, będących jednym z przyczyn nieodpowiedniej jakości przechowywanych ryb. Dlatego też, wytworzona technologia produkcji roztworu mikrokapsułek z hydrolizatem z żelatyny karpiowej i/lub biopeptydem może być skutecznym rozwiązaniem wielu problemów środowiskowych, jak również żywnościowych.

Przedmiotem prac B+R są stalowe kule referencyjne wraz z urządzeniami do ich stabilizacji na powierzchni terenu w formie stalowego trójnogu (rozwiązanie R1) oraz na balustradach i poręczach w formie stalowego docisku (rozwiązanie R2). Naziemny skaning laserowy (TLS) znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach inżynierskich, m.in. umożliwia bezkontaktowy i automatyczny pomiar miliona punktów w czasie rzeczywistym. Do jednoznacznej identyfikacji punktów wspólnych w przestrzeni stanowisk skanowania wykorzystywane są m.in. kule referencyjne. Kule rozmieszczane są w przestrzeni widoku skanera i stabilizowane za pomocą uchwytów, magnesów itp.

Wykorzystanie żywych organizmów w usuwaniu zanieczyszczeń (ogólnie bioremediacja) zyskuje na świecie coraz większą popularność. Rzęśl wraz z gatunkami towarzyszącymi może stanowić wysokosprawny filtr biologiczny umożliwiający oczyszczenie wód i ścieków ze związków chromu obecnych w środowisku, czyli chromu(VI) i chromu(III). Uzyskane w ramach projektu rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków zawierających chrom (oraz inne związki metali ciężkich). Obszarem zastosowania takich oczyszczalni będą głównie tereny skażone związkami Cr – zakłady produkujące lub wykorzystujące związki chromu, a także tereny pogórnicze.

„Growth Stimulator” to innowacyjna technologia powschodowego naświetlania roślin, wykorzystująca metodę skojarzoną (algorytm naświetlania roślin nastawnymi wiązkami światła). Dedykowana jest dla producentów rolnych, poszukujących agro-technologii dedykowanej roślinom w fazie młodocianej, wrażliwej na potencjalne abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, m.in. patogeny, deficyt wody.

Na świecie ani w Polsce nie są produkowane kule pomiarowe dedykowane celom integracji danych pomiarowych pochodzących z TLS i UAV. Do tej pory producenci skanerów i akcesoriów do nich skupiali się na modyfikacjach kul referencyjnych na potrzeby pomiarów technikami naziemnego skaningu laserowego. W sprzedaży komercyjnej można znaleźć jedynie nieliczne oferty sprzedaży kul referencyjnych dla skaningu laserowego w klasycznej postaci białej sfery, nie występują jednak kule referencyjne w proponowanej postaci i funkcjonalności.

W wyniku badań aktywnych folii furcelleranowo-serwatkowych usieciowanych ekstraktami roślinnymi stwierdzono, że mają one działanie antyoksydacyjne i bakteriostatyczne. Folie te są wystarczająco elastyczne, żeby można było w nie zawinąć produkt spożywczy – nie łamią się, nie kruszą, nie zrywają. Folie zawierają w swoim składzie związki bioaktywne, co w znaczący sposób wpływa na ich działanie. Badania wykazały pozytywny wpływ folii furcelleranowo-serwatkowych na trwałość produktów łatwo psujących się oraz spowolnienie procesów utleniania. Folie te są biodegradowalne i jadalne, co jest istotne ze względu na rosnący problem zagospodarowania odpadów i ochronę środowiska.

Nie są znane (w Polsce, Europie, ani na świecie) konstrukcje kombajnu do zbioru owoców truskawek przeznaczony do upraw, prowadzonych rzędowo lub zagonowo, polowych i/lub pod osłonami, ani w wersji produkcyjnej, w postaci gotowego produktu, ani w wersji prototypowej. Planowanym wynikiem prac przedwdrożeniowych będzie zoptymalizowanie konstrukcji i pracy układu pneumatycznego przeznaczonego do wspomagania pracy głowicy roboczej zbierającej owoce truskawek.

Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21C
31-120
Kraków
ctt[a]urk.edu.pl
12 662 41 94
© 2024 Centrum TransferuTechnologii
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR