Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
CTT - URK
O NAS

Witaj na stronie AgriTechMarketWYSZUKIWARCE TECHNOLOGII, które powstały na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie!

Wszystkie prezentowane wynalazki są chronione prawnie. Pieczę nad ich wykorzystaniem i wdrożeniem do biznesu sprawuje uczelniane Centrum Transferu Technologii. Celem działalności Centrum Transferu Technologii UR jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych B+R, ze szczególnym nastawieniem na transfer technologii z nauki do biznesu.

Komercjalizacja na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się metodą komercjalizacji pośredniej za pośrednictwem spółki celowej oraz metodą komercjalizacji bezpośredniej – poprzez sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, albo oddawanie do użytkowania w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. CTT UR współpracuje w zakresie branż gospodarki, w których Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania (m.in. rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, biotechnologia, technologia żywności).

Zapraszamy do zapoznania się ze innowacyjnymi technologiami, powstałymi na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, korzystając z BAZY TECHNOLOGII!

Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21C
31-120
Kraków
ctt[a]urk.edu.pl
12 662 41 94
© 2020 Centrum TransferuTechnologii
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR